Adwokat Łukasz Koryciński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską w przedmiocie sądowoadministracyjnej kontroli działalności administracji publicznej obronił w 2005 r. Po odbyciu w latach 2005-2008 r. aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2009 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. W latach 2006-2010 asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Od 2010 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, administracyjnym, gospodarczym, karnym, karno-skarbowym, cywilnym i rodzinnym.