Zakres usług

Kancelaria adwokacka adwokata Łukasza Korycińskiego świadczy pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi a także administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, jak również bronieniu w sprawach karnych.

Adwokat Łukasz Koryciński specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo podatkowe
  • prawo karne
  • prawo cywilne
  • prawo administracyjne
  • prawo gospodarcze
  • prawo rodzinne
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • windykacja należności