Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest zawsze indywidualnie i zależy od wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy i czasu potrzebnego do zakończenia sprawy. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Po zapoznaniu się ze sprawą proponuję wysokość wynagrodzenia i jeżeli dochodzi do porozumienia, po udzieleniu pełnomocnictwa, rozpoczynam czynności w sprawie.